محصولات

• سیستم عملکرد الکترومکانیک
• قابلیت تزریق گاز بعد از تخلیه هوا
• دارای کنترل PLC و قابلیت برنامه ریزی
• قابلیت ذخیره سازی 5 برنامه جهت وکیوم
• درب تهیه شده از مواد ارگانیک
• دارای دو فک جهت عملیات دوخت
• مناسب برای بسته بندی مواد پروتئینی ،ماکیان، میگو، ماهی، سوسیس و کالباس، خشکبار، آجیل و مواد غذایی
• مناسب برای هایپر مارکت ها و کارخانجات

وکیوم 410 رومیزی
ولتاژ v 220
توان w 900
قدرت دوخت w 500
فشار خلاء نهایی kpa 1
طول دوخت mm 410
عرض دوخت mm 10
قدرت پمپ m³/h 20
ابعاد محفظه mm 450×450×140
ابعاد دستگاه mm 500×550×1000

دانلود کاتالوگنقد و بررسی‌ها

 1. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 2. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 3. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 4. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 5. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 6. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 7. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 8. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 9. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 10. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 11. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 12. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 13. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 14. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 15. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 16. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 17. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 18. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 19. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 20. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 21. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 22. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 23. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 24. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 25. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 26. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 27. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 28. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 29. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 30. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 31. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 32. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 33. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 34. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 35. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 36. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 37. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 38. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 39. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 40. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 41. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 42. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 43. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 44. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 45. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 46. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 47. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 48. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 49. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 50. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 51. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 52. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 53. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 54. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 55. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 56. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 57. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 58. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 59. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 60. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 61. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 62. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 63. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 64. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 65. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 66. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 67. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 68. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 69. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 70. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 71. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 72. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 73. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 74. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 75. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 76. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 77. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 78. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 79. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 80. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 81. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 82. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 83. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 84. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 85. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 86. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 87. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 88. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 89. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 90. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 91. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 92. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 93. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 94. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 95. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 96. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 97. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 98. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 99. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 100. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 101. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 102. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 103. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 104. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 105. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 106. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 107. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 108. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 109. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 110. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 111. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 112. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 113. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 114. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 115. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 116. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 117. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 118. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 119. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 120. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 121. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 122. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 123. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 124. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 125. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 126. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 127. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 128. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 129. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 130. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 131. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 132. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 133. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 134. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 135. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 136. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 137. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 138. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 139. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 140. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 141. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 142. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 143. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 144. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 145. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 146. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 147. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 148. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 149. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 150. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 151. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 152. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 153. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 154. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 155. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 156. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 157. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 158. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 159. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 160. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 161. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 162. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 163. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 164. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 165. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 166. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 167. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 168. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 169. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 170. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 171. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 172. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 173. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 174. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 175. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 176. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 177. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 178. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 179. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 180. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 181. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 182. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 183. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 184. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 185. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 186. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 187. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 188. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 189. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 190. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 191. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 192. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 193. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 194. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 195. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 196. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 197. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 198. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 199. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 200. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 201. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 202. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 203. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 204. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 205. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 206. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 207. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 208. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 209. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 210. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 211. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 212. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 213. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 214. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 215. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 216. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 217. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 218. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 219. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 220. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 221. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 222. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

مشاوره رایگان