محصولات

تاریخ زن غلطکی(رگباری)
تاریخ زن غلطکی(رگباری)
دسامبر 4, 2019
چسب زن دو موتوره کشش از پهلو
چسب زن دو موتوره کشش از پهلو
دسامبر 21, 2019

تاریخ زن اتوماتیک ریبونی

 • سیستم عملکرد الکترومکانیک –حرارتی
 • سیستم کنترل دما جهت چاپ
 • قابلیت چاپ در چهار خط
 • استفاده از ریبون حرارتی جهت چاپ
 • قابلیت استفاده از فونت های مختلف
 • قابلیت نصب بر روی دستگاه های بسته بندی حبوبات ، خشکبار ،ادویه جات ، ساشه و توزینی

قابل استفاده در واحد های تولیدی و کارخانجات صنعتی

تاریخ زن اتوماتیک ریبونی
ولتاژ V 220
توان w 135
سرعت چاپ pcs/min 0 – 200
عرض جوهر mm 20 – 30 – 35
نوع چاپ ریبونی
ارتفاع حروف mm 3
وزن دستگاه kg 7

 
دانلود کاتالوگ

 


نقد و بررسی‌ها

 1. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 2. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 3. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 4. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 5. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 6. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 7. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 8. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 9. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 10. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 11. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 12. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 13. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 14. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 15. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 16. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 17. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 18. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 19. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 20. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 21. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 22. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 23. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 24. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 25. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 26. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 27. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 28. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 29. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 30. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 31. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 32. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 33. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 34. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 35. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 36. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 37. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 38. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 39. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 40. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 41. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 42. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 43. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 44. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 45. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 46. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 47. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 48. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 49. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 50. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 51. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 52. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 53. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 54. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 55. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 56. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 57. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 58. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 59. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 60. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 61. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 62. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 63. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 64. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 65. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 66. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 67. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 68. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 69. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 70. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 71. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 72. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 73. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 74. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 75. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 76. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 77. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 78. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 79. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 80. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 81. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 82. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 83. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 84. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 85. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 86. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 87. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 88. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 89. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 90. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 91. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 92. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 93. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 94. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 95. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 96. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 97. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 98. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 99. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 100. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 101. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 102. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 103. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 104. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 105. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 106. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 107. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 108. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 109. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 110. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 111. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 112. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 113. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 114. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 115. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 116. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 117. ناشناس

  امتیاز بینندگان:4 ستاره

 118. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 119. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 120. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 121. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 122. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 123. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 124. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 125. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 126. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 127. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 128. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 129. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 130. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 131. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 132. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 133. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 134. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 135. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 136. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 137. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 138. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 139. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 140. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 141. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 142. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 143. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 144. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 145. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 146. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 147. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 148. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 149. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 150. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 151. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 152. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 153. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 154. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 155. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 156. ناشناس

  امتیاز بینندگان:3 ستاره

 157. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 158. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 159. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 160. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 161. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 162. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 163. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 164. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 165. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 166. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 167. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 168. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 169. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 170. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 171. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 172. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 173. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 174. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 175. ناشناس

  امتیاز بینندگان:2 ستاره

 176. ناشناس

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 177. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 178. packingfarham

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 179. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 180. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 181. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 182. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 183. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 184. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 185. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 186. ناشناس

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

مشاوره رایگان