مقالات

آگوست 19, 2017

مفهوم رنگ سیاه در طراحی بسته‌بندی

سیاه رنگ قدرت، اقتدار، و کنترل است. زمانی که به عنوان رنگ در طراحی بسته‌بندی انتخاب می‌شود محصول، مقتدرانه تر، گران تر و با ارزش […]
آگوست 8, 2017

مفهوم رنگ سفید در طراحی بسته‌بندی

در بسته بندی ها رنگ سفید یک بوم خالی و نشانه ای از پاکی، برابری و یا آغازی نو است. به عنوان رنگ در طراحی‌ […]
مشاوره رایگان