قطعات یدکی دوخت ریلی


كوره حرارتي پايينی دوخت ريلي


پايه بلبرينگ كانواير دوخت ریلی

پایه چدنی غلطک اول دوخت ریلی پایین

پایه چدنی غلطک اول دوخت ریلی بالایی


پایه چدنی غلطک دوخت ریلی

غطک دو شیاره دوخت ریلی

غلطک سیلیکون دوخت ریلی

غلطک پرفراژ سوزنی دوخت ریلی

غلطک پرفراژ خطی دوخت ریلی

ولوم سرعت دوخت ریلی

تسمه كانواير دوخت ریلی


كانواير كامل دوخت ریلی

دکمه اضطراری دوخت ریلی

کلید ON / OFF دوخت ریلی

جوهر خشک دوخت ریلی (جوهر جامد)